30 مدل دیاگرام، گراف و نمودار برای آنکه کیفیت بصری شیت های خود را بالا ببرید

ایجاد ارتباط از طریق تصویر یکی از مهمترین بخش های فرآیند طراحی است. در نمایش طرح به کارفرما، در بازدید از سایت و یا حتی در نمایشگاه های عمومی، ما نیاز داریم که بخش های مهم پروژه خود را به صورت شفاف به مخاطب نشان دهیم که گاهی این مخاطب نیز معمار نیست. بعلاوه، تهیه ترسیمات معماری دیتیله و با جزئیات می تواند به ما کمک کند که جنبه های مشخصی از طرح را شناسایی و اصلاح کنیم.
دیاگرام ها و نمودارها به واسطه ویژگی دقیق نبودن ابعاد و اندازه آنها، عموما تا آخرین لحاظات یک فرآیند طراحی مورد بی توجهی قرار می گیرند. با این وجود این دیاگرام ها می توانند ابزار بسیار مفیدی برای آنالیز و سازماندهی طرح باشند. زمان گذاشتن برای اندیشیدن و بیان مناسب این المان ها می تواند نتایج مثبتی بر روی طرح شما داشته باشد، این نتایج مثبت از درک بهتر و ساماندهی فرآیند طراحی گرفته تا به وجود آمدن تغییرات غیرمنتظره در ایده ها را می تواند شامل شود.
اگر در تلاش برای بهبود مهارت های خود در ترسیمات گرافیکی و دیاگرام برای ارائه شیت های معماری هستید، این مجموعه از نمونه های موردی که در ادامه آمده است را بررسی کرده و مطمئن باشید که آنها می توانند به شما کمک کنند که قدرت بصری، تحلیل و سازماندهی کار خود را بهبود دهید.

1. دیاگرام های مرتبط با برنامه فیزیکی طرح :

• نحوه توزیع برنامه فیزیکی طرح:

گراف ها و دیاگرام ها می توانند برای شناسایی بخش های عملکردی مختلف یک طرح به کار رفته و امکان دستیابی به آنالیز بهتر و جذابتری را فراهم آورند. مانند این نمونه که در مورد کتابخانه مرکزی سیاتل اثر OMA + LMN می باشد. بعلاوه گرافیک ها و دیاگرام های یک طرح چند کاربری به ما کمک می کند که روابط بین کاربری های مختلف بنا را بهتر بتوانیم درک کنیم.


• فعالیت ها و کاربری های خاص:

در طول پروسه طراحی، عملکردها و عناصر خاصی بروز خواهند کرد که هر یک به صورت منحصر به فرد نیاز به مطالعه عمیق و گسترده دارند. استفاد از گراف ها و دیاگرام ها در این مطالعات خاص به ما اجازه می دهد که وسعت مطالعات انجام شده را به نمایش بگذاریم مانند فازبندی پروژه، گنجایش فضاها و سیرکولاسیون.

دیاگرام تغییرات پروژه در طول زمان


سیرکولاسیون خارجی +  بخش های خدماتی در کناره مسیر باعث میش ود که استقلال بین فضاها را تسهیل کرده و امکان تغییر در برنامه فیزیکی هر یک از آنها در هرزمانی وجود داشته باشد. ( به طور مثال اجاره برخی از این فضاها در صورت ایجاب ضرورت اقتصادی)

سیرکولاسیون باغ

2. دیاگرام های مربوط به زمینه و بستر طرح:

• پیاده سازی طرح به واسطه شرایط بستر طرح:

زمانی که ارتباطی بین طرح و توپولوژی حاضر یا بناهای موجود یا منظرهای موجود برقرار می کنیم، دیاگرام ها می توانند این ارتباطات را بهتر انتقال دهند. اطلاعاتی که شرح آنها به واسطه ماهیت تکنیکی و سازه ای ترسیمات دیتیله و پلان بسیار سخت می باشد.


• جهت گیری خورشید و اقلیم

استفاده از نمودارها برای مطالعات مربوط به جهت گیری خورشید و شرایط اقلیمی می تواند بسیار موثر باشد و کل داده های دقیق و گسترده ای که در دسترس هست را در قالب تنها یک ترسیم به نمایش بگذارد مانند دیاگرام هایی برای جهت باد یا زاویه خورشید در تابستان و زمستان و یا حداکثر بارش سالیانه.


3. دیاگرام های وابسته به حجم

• پروسه ساخت حجم:

نظارت بر داده های حاصل از ارزیابی یک پروژه روشی متداول و موثر برای درک بهتر آن است که چه وظایفی تاکنون انجام شده و کدام بخش ها در حال کار هستند و چه بخش هایی در آینده انجام خواهند شد. با استفاده از گراف ها و دیاگرام ها می توان برنامه زمانی یک پروژه را آنالیز کرد و آن را انتقال داد و این کار باعث می شود که اعضای یک تیم به سرعت به توانند درک کنند که فرآیند کار در چه وضعی است و اصلاحات لازم را انجام دهند.
• مطالعه برای دستیابی به فرم:

مطالعه هر یک از مولفه های فضایی به صورت منحصر به فرد می تواند درکی روشن برای شناسایی اجزا تشکیل دهنده طرح به دست دهد. انجام مطالعات خاص با استفاده از گراف ها و دیاگرام ها می تواند به ما اجازه دهد که جایگزین هایی برای ملاحظات طراحی بتوان متصور بود و اینکه بتوان با این جایگزین ها ارتباط برقرار کرد و آنها را آزمود.4. دیاگرام های مربوط به مرحله ساخت

• سازه و متریال ها

نمایش ارتباط بین عناصر مختلف ساختمان از جنس متریال های مختلف، به واسطه دیاگرام های مربوط به ساختار طرح و مراحل ساخت، می تواند به ما این امکان را بدهد که فرآیند ساخت را موثرتر سازماندهی کنیم. دیاگرام هایی مانند شناسایی مراحل ساخت و محاسبات آن می تواند در این زمینه راهگشا باشد.


• نحوه عملکرد سیستم

دیاگرام ها می توانند به ما کمک کنند که درک روشنی از چگونگی عملکرد سیستم ها و نحوه مونتاژ آنها داشته باشیم. بنابراین وجود آنها برای شناسایی خطاها و ترکیب با عناصر و المان های جدید پروژه ضروری است.

چرخه آب

سیستم آبیاری باغچه


YOUR COMMENT