Creating places that enhance the human experience GREEN BRICK COMPLEX see projects Building for society GARDEN HOUSE COMPLEX SEE PROJECTS A whole different kind of architectural firm FATHER & SON COMPLEX SEE PROJECTS
25 experience
درباره ما

خلق معماری اصیل ایرانی

مهم ترین هدف در ” استودیو معماری سیاح ” خلق معماری اصیل ایرانی است، آنچه که از همنشینیِ صحیحِ اجزا در پروژه های اجرا شده ی گروه با نگاهی ظریف به آینده ، به دست آمده است .
از اصول مهمّ مورد توجّه در طراحیِ این گروه معماری ، بهره مندیِ خلّاقانه از مفاهیم عناصر چهارگانه آب ، باد، خاک و آتش است ؛ عناصری که همواره در باور ایرانیان ، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است و حاصل تلفیق آن با معماریِ مدرن ، نوعی معماری را به دست می دهد که به جای تسلّط بر محیط ، بر حُرمَت آن می افزاید ؛ آبی که رنگین می شود !
بادی که با چرخش چند درجه ایِ یک بنا ، خنکای روح بخشی را در تابستان سوزان به ارمغان می آورد
خاکی که به خشت و آجر بَدَل می شود
و آتشی که حرارتش به در و دیوار جان می بخشد .
از طرفی دیگر در ” گروه اجرایی سیاح و همکاران” ، آنچه موجب ارائه ي معماري با كيفيت تري مي شود ، توجّه دقيق به جزئيات اجرايي و طراحي و ساخت مصالح منحصر به فردي است كه سبب تمايز پروژه هاي اجراييِ اين گروه مي باشد .